Markets To React To Economic Data…DNC Terrified…New Trades